از 8 صبح تا 8 شب ۰۲۱۲۲۸۸۳۹۳۲

پاراوان برشی و حکاکی

پاراون برشی و حکاکی

 

پاراوان برشی حکاکی در واقعه از ترکیب پاراوان حکاکی شده و وپاروان برشی میباشد که علاوه بر ایجاد کردن تصویر مورد نظر به صورت سطی به صورت عمقی نیز ایجاد میگردد که باعث زیبایی فراوانی در طرح ایجاد شده میگردد در این نوع پاراتیشن متحرک یا پاروان که به پاروران برشی حکاکی معروف میباشذ زیبایی صد چندانی به چشم میخورد و از لحاظ قیمت نیز از قیمت مناسبی برخوردار است و جزه پاروان های ارزان قیمت معصوب میگردد