از 8 صبح تا 8 شب ۰۲۱۲۲۸۸۳۹۳۲

میز پذیرش و کانتر

نمونه متن