از 8 صبح تا 8 شب ۰۲۱۲۲۸۸۳۹۳۲

لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

بعضی از پروژه های انجام شده توسط افرا پارتیشن طی سالهای 1390تا 1397

پروژه های سال 1397

ردیفکارهای انجام شدهپروژه انجام شدهتاریخ اجرای پروژه
1اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمطب دکتر حیدری19/1/97
2اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشورای شهر شمشک22/1/97
3اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر آقای فیروزی26/1/97
4اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفیزیو تراپی خانم‌ دکتر بابا حبیب27/1/97
5اجرای پارتیشن و مبلمان اداریانبار پخش مواد غذایی-اسلامشهر1/2/97
6اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت مترو آداک3/2/97
7اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمنزل دکتر معزی19/2/97
8اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکارخانه صبا باتری22/2/97
9اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآموزشگاه تدریس دلشاد24/2/97
10اجرای پارتیشن و مبلمان اداریاملاک مسکن سبز _ آقای جمشید سجده29/2/97
11اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکارگاه تعمیرات لوازم خانگی گودرزی30/2/97
12اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر مهندس مرادی31/2/97
13اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمدرسه نظام مافی1/3/97
14اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت بازرگانی سیمین تجارت16/3/97
15اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت آقای ساعدی22/3/97
16اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت مهندس عادل دهیر چی26/3/97
17اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر مهندس رضایی5/4/97
18اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفیزیوتراپی دکتر صمدی24/4/97
19اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمهندس سنجابی2/5/97
20اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت زرسیم21/6/97
21اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت نوین چوب10/7/97
22اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت آریاک11/7/97
23اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفیزیوتراپی علیمردانی16/7/97
24اجرای پارتیشن و مبلمان اداریپیک موتوری17/7/97
25اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تکنو ظرف23/7/97
26اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت ملی نفت کش ایران28/7/97
27اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت صبا باتری1/8/97
28اجرایو ….

 

پروژه های سال 1396

ردیفکارهای انجام شدهپروژه انجام شدهتاریخ اجرای پروژه
1اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدرمانکده راز درمان20/1/96
2اجرای پارتیشن و مبلمان اداریپروژه فیلم برداری هنگام بیداری24/1/96
3اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت پارمیکو26/1/96
4اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت سما تجهیز شیمی آزما27/1/96
5اجرای پارتیشن و مبلمان اداریسازمان تنظیم مقررات رادیویی30/1/96
6اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت آب معدنی دماوند31/1/96
7اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت چوپان3/2/96
8اجرای پارتیشن و مبلمان اداریسفارت کره جنوبی4/2/96
9اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت ریل ترابر صبا18/2/96
10اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآرایشگاه زنانه خانم ترابی3/3/96
11اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت عایق مکرر15/3/96
12اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تکنو ظرف30/3/96
13اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر مهندس دریایی2/4/96
14اجرای پارتیشن و مبلمان اداریلوازم یدکی مقدم8/4/96
15اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تجهیزات کارخانه  سیمان14/4/96
16اجرای پارتیشن و مبلمان اداریانبار دندان پزشکی15/4/96
17اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تولید اپلیکیشن راسخ19/4/96
18اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت ساختمانی آرتین ترازپی22/4/96
19اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر مهندس قائم مقام28/4/96
20اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت آب معدنی دماوند29/4/96
21اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت پویش آروین میعان1/5/96
22اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفیزیوتراپی دکتر خلیلی8/5/96
23اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمهد کودک گلها12/5/96
24اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر مهندس عباسی18/5/96
25اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر بیمه ایران تیموری26/5/96
26اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت برکت طیور31/5/96
27اجرای پارتیشن و مبلمان اداریپارتیشن اختصاصی دکتر قدرت زاده12/6/96
28اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکارخانه روغن موتور بهران13/6/96
29اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت افرا طب15/6/96
30اجرای پارتیشن و مبلمان اداریچاپ خانه خردمند16/6/96
31اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآقای محمدیان21/6/96
32اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر مهندس ولیزاده26/6/96
33اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکلینک دکتر قربانی30/6/96
34اجرای پارتیشن و مبلمان اداریبرنج محسن13/7/96
35اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت هنر نما22/7/96
36اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر تاکسی آریا23/7/96
37اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمنزل آقای زمانی25/7/96
38اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمنزل قربانخانی27/7/96
39اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآموزشگاه خبرنگاری سلطانیان6/8/96
40اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت آرون تجارت آرشا7/8/96
41اجرای پارتیشن و مبلمان اداریجامعه پزشکان متخصص داخلی ایران10/8/96
42اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر مهندس صداقتی11/8/96
43اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر آقای صالحی18/8/96
44اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمنزل آقای یاسر فرجی20/8/96
45اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفیزیوتراپی کریمی3/9/96
46اجرای پارتیشن و مبلمان اداری
47اجرای پارتیشن و مبلمان اداریاداره پست4/9/96
48اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تولید میز  تلویزیون6/9/96
49اجرای پارتیشن و مبلمان اداریتجهیزات پزشکی7/9/96
50اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکارخانه تولیدی غذای آماده فارسی8/9/96
51اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمنزل علی شاددل11/9/96
52اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر وکالت خانم محمدی24/9/96
53اجرای پارتیشن و مبلمان اداریلوازم تحریر سلیمان نژاد25/9/96
54اجرای پارتیشن و مبلمان اداریباشگاه انقلاب اسلامی28/9/96
55اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت روشن گیتی پایدار پارسیان6/10/96
56اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدندان پزشکی مولایی9/10/96
57اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت بیمه ما12/10/96
58اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر آقای علی پور13/10/96
59اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمترو باقری16/10/96
60اجرای پارتیشن و مبلمان اداریخیاطی یاس17/10/96
61اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تولیدنرم افزار نثر19/10/96
62اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت سبز افزار آریا3/11/96
63اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر جناب صمدی7/11/96
64اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت سالار نمایندگی محصولات عطارباشی14/11/96
65اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآقای خسرویی14/11/96
66اجرای پارتیشن و مبلمان اداریگروه شرکت های یکتا ایرانیان15/11/96
67اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشهرداری شمشک24/11/96
68اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت زرسیم4/12/96
69اجرای پارتیشن و مبلمان اداریاملاک مسکن آتیه شرق5/12/96
70اجرای پارتیشن و مبلمان اداریاملاک چلسی9/12/96
71اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت کاوشگران ژرفایی ایرانیان28/12/96

 

 

پروژه های سال 1395

ردیفکارهای انجام شدهپروژه انجام شدهتاریخ اجرای پروژه
1اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآقای کیوان20/3/95
2اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز پخش دارو – نیک صالح26/3/95
3اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت وریج30/3/95
4اجرای پارتیشن و مبلمان اداریخانه گستر یکم – محرمی3/4/95
5اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز بیمه پرستاران8/4/95
6اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمطب دکتر ابوالفضل کاظمی11/4/95
7اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآرایشگاه زنانه سپید – خانم رضایی19/4/95
8اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر حقوقی آقای ضعیم9/4/95
9اجرای پارتیشن و مبلمان اداریناصری26/4/95
10اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا کیش – دفتر کامرانیه-4/5/95
11اجرای پارتیشن و مبلمان اداریویرا حساب نیکان – رضایی9/5/95
12اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآقای بارعی27/5/95
13اجرای پارتیشن و مبلمان اداریتدبیر برتر – خسروانی3/4/95
14اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر هواپیمایی نسیم کوچ2/4/95
15اجرای پارتیشن و مبلمان اداریظهوری12/5/95
16اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکارخانه کیک و کلوچه کوکی شاهپور24/5/95
17اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآقای عبدالله نزاد26/5/95
18اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآقای احمدی29/5/95
19اجرای پارتیشن و مبلمان ادارینیک نام – مالکی14/6/95
20اجرای پارتیشن و مبلمان اداریریل ترابر صبا -مهندس شریف18/6/95
21اجرای پارتیشن و مبلمان اداریپیک موتوری سبحان – سجادی15/6/95
22اجرای پارتیشن و مبلمان اداریپیک موتوری  – شفاعی20/6/95
23اجرای پارتیشن و مبلمان اداریایستا تحکیم یکتا – سجادی27/6/95
24اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآقای شجاعی30/6/95
25اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت دلتاب – خانم رضایی31/6/95
26اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمجتمع آموزشی دخترانه بانو امین6/7/95
27اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز فیزیوتراپی  درمانگاه شبانه روزی ماهان7/7/95
28اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمهد کودک شادلین11/7/95
29اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفست فود آقای تقی آبادی15/7/95
30اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدانشگاه آزاد حکیمیه16/7/95
31اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز پرستاری سیمین27/7/95
32اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآزمایشگاه مهر ایرانیان21/7/95
33اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکلنیک آلفا -خانم توسلی24/8/95
34اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت پترو پویش فن آزما -آقای پنبه زن7/9/95
35اجرای پارتیشن و مبلمان اداریرستوران سرآشپز25/8/95
36اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدبیرستان دخترانه ابوذر غفاری16/8/95
37اجرای پارتیشن و مبلمان اداریناحیه مقاومت جماران10/9/95
38اجرای پارتیشن و مبلمان اداری
39اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت آب و فاضلاب تجریش11/9/95
40اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تجهیزات پالایشگاهی14/9/95
41اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز فیزیوتراپی فهیم – آقای ابراهیمی16/9/95
42اجرای پارتیشن و مبلمان اداریاملاک معین12/9/95
43اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشورای حل اختلاف شعبه 2118/9/95
44اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر وکالت آقای فرزوقی -کرج26/9/95
45اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت -آقای رزاقی21/9/95
46اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمجله مهر29/9/95
47اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآقایی میرزایی30/9/95
48اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت سینوهه – آقای سلطانی1/10/95
49اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر آقای حاجیان15/10/95
50اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمطب دندانپزشگی  دکتر نصیری – کرج16/10/95
51اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تدبیر پترو انرژی اسپاداناکیش25/10/95
52اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز تحقیقات ژنتیک – آقای دکتر قمری26/10/95
53اجرای پارتیشن و مبلمان اداریپارکینگ آقای عقیلی27/10/95
54اجرای پارتیشن و مبلمان اداریموسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو29/10/95
55اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر آقای فلاحت – تجریش30/10/95
56اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت دانا اندیشان3/11/95
57اجرای پارتیشن و مبلمان اداریموسسه تصویری شهر23/11/95
58اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت فروغ صنعت دریا16/11/95
59اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت بازاریابی جانسو18/11/95
60اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت افرا طب21/11/95
61اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدانشکده علمی و کابردی سابکو24/11/95
62اجرای پارتیشن و مبلمان اداریاملاک کاندید25/11/95
63اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکارخانه شامپو پرژک26/11/95
64اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تاکسیرانی افق سیر آریا2/12/95
65اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تکنو ظرف5/12/95
66اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت عایق مکرر – عباس اجاقی14/12/95
67اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر سفارت نوروژ – بخش اتباع خارجی16/12/95
68اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر آقای خوشنویس19/12/95
69اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمنزل جناب بهرامی21/12/95
70اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت پخش سالار نمایندگی محصولات عطار باشی22/12/95
71اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر آیت ا… فاضل لنکرانی23/12/95
72اجرای پارتیشن و مبلمان اداریصدا و سیما بخش خبری24/12/95
73اجرای پارتیشن و مبلمان اداریسازمان تنظیم مقررات رادیویی26/12/95
74اجرای پارتیشن و مبلمان اداریپیر زاده10/6/95
75اجرای پارتیشن و مبلمان اداریحسین زاده13/3/95
76اجرای پارتیشن و مبلمان اداریقفسه مشتری10/3/95
77اجرای پارتیشن و مبلمان اداریاجرای پارتیشن تمام ام دی مشهد26/1/95
78اجرای پارتیشن و مبلمان ادارینمونه های آقای رضا جاهدی20/2/95

 

 

پروژه های سال 1390 تا 1394

ردیفکارهای انجام شدهپروژه انجام شدهتاریخ اجرای پروژه
1اجرای پارتیشن و مبلمان اداریرستوران کارین23/2/90
2اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدبیرستان غیر انتفاعی اندیشه سازان26/3/90
3اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر مهندسی مهندس آدینه2/3/90
4اجرای پارتیشن و مبلمان ادارییگان ویژه پاسداران خراسان شمالی7/4/90  و 12/8/94 و 18/9/94
5اجرای پارتیشن و مبلمان اداریسپاه جوادالائمه (ع)و28/4/90
6اجرای پارتیشن و مبلمان اداریبایگانی شرکت مخابرات بجنورد12/6/90  و 23/9/90
7اجرای پارتیشن و مبلمان اداریایران خودروی حکمت آرا16/5/90
8اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمنزل آقای صمدی16/6/90
9اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدرمانگاه صحت شیروان7/7/90  و 31/10/91
10اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدبیرستان شهید بهشتی9/7/90
11اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت بدخشان19/7/90
12اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفرماندهی نیرو انتظامی فاروج29/8/90
13اجرای پارتیشن و مبلمان اداریداروخانه دکتر جهانیان8/8/90  و 5/4/91
14اجرای پارتیشن و مبلمان اداریتیپ یک ارتش15/8/90
15اجرای پارتیشن و مبلمان اداریسپاه جوادالائمه (ع)و8/9/90  و 2/3/91
16اجرای پارتیشن و مبلمان اداریسازمان آتش نشانی23/9/90
17اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت زمزم12/10/90  و 14/11/94 و 16/9/91
18اجرای پارتیشن و مبلمان اداریسپاه ناحیه مقاومت بسیج بجنورد21/10/90
19اجرای پارتیشن و مبلمان اداریداروخانه دکتر فلاح26/9/91
20اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تعاونی فراگیر طللائیه فجر20/1/91
21اجرای پارتیشن و مبلمان اداریسوپر مارکت دهکده28/1/91
22اجرای پارتیشن و مبلمان اداریویترین پارتیشنی آقای سلطانی20/3/91
23اجرای پارتیشن و مبلمان اداریاداره کل پزشک قانونی خراسان شمالی14/1/92 و 25/7/92
24اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآهن آلات دلیریان9/10/92
25اجرای پارتیشن و مبلمان اداریبیمارستان امام رضا بجنورد25/5/91
26اجرای پارتیشن و مبلمان اداریسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی9/6/93  و 18/7/93
27اجرای پارتیشن و مبلمان اداریانبار شیرنی سرای گرندی شهرک صنعتی14/6/91
28اجرای پارتیشن و مبلمان اداریبانک رفاه شیروان15/6/91
29اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز ترک اعتیاد جهانی17/1/90
30اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکانون پرورش فکری کودکان24/9/91
31اجرای پارتیشن و مبلمان اداریبانک میزان22/9/91  و 12/2/92
32اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز ترک اعتیاد پارسیان5/11/91
33اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر مهندس جهانی1/11/91
34اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفروشگاه فضلی12/11/91
35اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدانشگاه علوم پزشکی6/12/91
36اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفیزیو تراپی حجازی22/5/92
37اجرای پارتیشن و مبلمان اداریپلیس امنیت اخلاقی خراسان شمالی11/8/93
38اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفیزیوتراپی جغتایی3/6/92
39اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکتاب فروشی برگ24/6/92
40اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمنزل جناب رادفر27/6/92
41اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدانشگاه پیام نور بجنورد3/2/90  و 10/7/92 و 2/11/94
42اجرای پارتیشن و مبلمان اداریسازمان فنی و حرفه ای11/8/92  و 15/11/92
43اجرای پارتیشن و مبلمان اداریبهداری نیرو انتظامی بجنورد12/9/92
44اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز علمی کاربردی شهرداری هایی خراسان شمالی3/8/92
45اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز معاونت درمان خراسان شمالی17/1/94
46اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت پخش دایا دارو29/4/93
47اجرای پارتیشن و مبلمان اداریکمیته امداد امام خمینی (ره)و24/4/93
48اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمطب دکتر حاج طالبی13/6/92
49اجرای پارتیشن و مبلمان اداریآبنبات سازی فیاض20/1/90
50اجرای پارتیشن و مبلمان اداریامور گذرنامه  بجنورد12/6/94
51اجرای پارتیشن و مبلمان اداریبایگاه بسیج مسجد طالقانی20/1/90
52اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمنزل جناب الفتی23/7/94
53اجرای پارتیشن و مبلمان اداریپارکینگ آقای طالب پور29/8/90  و 26/9/93
54اجرای پارتیشن و مبلمان اداریپزشک قانونی – اسفراین24/3/91
55اجرای پارتیشن و مبلمان اداریهلال احمر خراسان شمالی4/2/93
56اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت آتیه سازان حافظ1/3/93
57اجرای پارتیشن و مبلمان اداریشرکت تامین نیروی خدماتی غلامی15/9/94
58اجرای پارتیشن و مبلمان اداریغرفه نمایشگاهی جناب فرهادی – نمایشگاه صنعت ساختمان بجنورد10/5/90
59اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمجتمع خدماتی نصر20/1/90
60اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدفتر جناب برزگر18/4/91
61اجرای پارتیشن و مبلمان اداریدبستان دخترانه یگانه31/6/92
62اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمنزل جناب اسدپور11/9/93
63اجرای پارتیشن و مبلمان اداریایران خودروی قناد زاده29/11/93
64اجرای پارتیشن و مبلمان اداریفروشگاه پروتئینی علوی23/1/94
65اجرای پارتیشن و مبلمان اداریمرکز پرورش ماهی پارسیان (مهندس سیدی)19/7/94
66اجرای پارتیشن و مبلمان اداریو …

 

 

نظرات بسته شده است.