از 8 صبح تا 8 شب ۰۲۱۲۲۸۸۳۹۳۲

میز عسلی شیشه ای

متن نمونه