از 8 صبح تا 8 شب ۰۲۱۲۲۸۸۳۹۳۲

لیست قیمت محصولات و خدمات

لیست قیمت محصولات و خدمات

*** توجه تمامی قیمت ها بر مبنای تومان میباشد.

     قیمت های آذرماه 1397

ردیف

نام محصول

شیشه ساده

شیشه مشجر

شیشه سند بلاست (ساتینا)

شیشه راهومات

پرده کرکره ای

نمونه کار

1

 

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم با  MDF6 میل

197000

197000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

*

2

 

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم با  MDF16 میل

290000

290000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

*

3

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم با  لترون 16 میل

260000

260000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

*

4

پارتیشن دو جداره کلاف آلومینیوم با  MDF6 میل

380000

380000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

+ 200000

5

 

پارتیشن دو جداره کلاف آلومینیوم با  MDF16 میل

490000

490000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

+ 200000

6

پارتیشن دو جداره کلاف آلومینیوم با  لترون 16 میل

435000

435000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

+ 200000

7

پارتیشن فلاور باکس (متحرک)

297000

297000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

*

8

درب پارتیشنی کلاف آلومینیوم

750000

750000

750000

750000

*

 

ردیف

نام محصول

بازگشایی

نصب

جابجایی

1

 

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم با  MDF6 میل

10000

20000

30000

2

 

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم با  MDF16 میل

15000

25000

40000

3

پارتیشن دو جداره کلاف آلومینیوم با  MDF6 میل

20000

40000

60000

 

4

پارتیشن دو جداره کلاف آلومینیوم با  MDF16 میل

30000

45000

70000

 

ردیف

نام محصول

ام دی اف

نمونه کار

1

 

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم نمایشگاهی با  MDF6 میل

270000

2

 

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم نمایشگاهی با  MDF16 میل

360000

3

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم نمایشگاهی با  لترون 16 میل

340000

 

ردیف

نام محصول

پروفیل آبکاری سیلور

پروفیل رنگ پودری

نمونه کار

1

 

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم ماگسیمایی با  MDF6 میل

560000

590000

2

 

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم ماگسیمایی با  MDF16 میل

590000

630000

3

پارتیشن تک جداره کلاف آلومینیوم ماگسیمایی با  لترون 16 میل

570000

610000

 

*****

 

 

 

 

ردیف

نام محصول

شیشه سکوریت ساده

شیشه سکوریت ساتینا

نمونه کار

1

 

پارتیشن شیشه ای  تک جداره

 

 

360000

*

*

2

 

 

پارتیشن شیشه ای  دو جداره

شیشه ساده

شیشه ساتینا

با پرده کرکره

750000

*

880000

3

 

درب شیشه ای

قفل مچی مرونی ایتالیا

قفل حپه سویس

قفل متفرقه (چینی)

3000000

3200000

2800000

 

ردیف

نام محصول

بازگشایی

نصب

جابجایی

1

 

پارتیشن شیشه ای  تک جداره

 

35000

50000

80000

2

 

پارتیشن شیشه ای  دو جداره

50000

80000

120000

 

*****

 

ردیف

نام محصول

شیشه ساده

شیشه مشجر

شیشه سند بلاست (ساتینا)

شیشه راهومات

پرده کرکره ای

نمونه کار

1

 

پارتیشن تک جداره ام دی اف (MDF)

230000

230000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

*

2

 

پارتیشن تک جداره لترون

210000

210000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

*

3

پارتیشن دو جداره ام دی اف (MDF)

390000

390000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

+ 200000

4

پارتیشن دو جداره لترون

350000

350000

تماس بگیرید

تماس بگیرید

+ 200000

5

پارتیشن دو جداره ام دی اف (MDF) الیت

نوسان قیمت

نوسان قیمت

نوسان قیمت

نوسان قیمت

+ 200000

6

پارتیشن دو جداره ام دی اف (MDF) هایگلاس

نوسان قیمت

نوسان قیمت

نوسان قیمت

نوسان قیمت

+ 200000

7

درب ام دی اف (مابه التفاوت)

250000

250000

250000

250000

*

 

ردیف

نام محصول

بازگشایی

نصب

جابجایی

1

 

پارتیشن تک جداره ام دی اف (MDF)

20000

35000

50000

2

 

پارتیشن دو جداره ام دی اف (MDF)

30000

45000

70000

 

*****

 

 

ردیف

نام محصول

قیمت (تومان)

نمونه کار

1

پاراوان ساده (در 4 زنگ ونگه، جویز ، لایت و سفید)

(کد 401)

295000

2

پاراوان حکاکی (در 2 زنگ ونگه و جویز)

(کدهای 201 تا 243)

در صورت انتخاب حک دو طرفه 25000 تومان به مبلغ فوق اضافه میگردد

320000

 

 

3

پاراوان برشی (در 4 زنگ ونگه، جویز ، لایت و سفید)

(کدهای 101 – 102 – 104 – 105 – 106 – 108 – 109 – 110 – 111 )

 (کد 107)

 

360000

400000

4

پاراوان نیم برشی (در 4 زنگ ونگه، جویز ، لایت و سفید)

  (کدهای 112 تا 116 و 103 )

320000

5

پاراوان  حک و برشی (در 2 زنگ ونگه و جویز)

  (کدهای 301 تا 305 )

320000

6

پاراوان رنگی (تصویری) (در 4 زنگ ونگه، جویز ، لایت و سفید)

  چاپ دو طرفه و قابلیت انتخاب دو طرح مختلف برای دو طرف

450000

*

***عرض هر لنگه پاراوان رنگی 53 سانتیمتر و حداکثر پوشش 4 لنگه 185 سانتیمتر میباشد.

***عرض هر لنگه پاراوان غیر رنگی 44 سانتیمتر و حداکثر پوشش 4 لنگه 150 سانتیمتر میباشد

***ارتفاع همه پاراوانها 185 سانتیمتر تا بالای تاج میباشد.

***همه کارها  قابلیت افزایش یا کاهش تعداد لنگه ها را دارند.

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.