از 8 صبح تا 8 شب ۰۲۱۲۲۸۸۳۹۳۲

پاراوان برشی (لیزری)

پاراون برشی (لیزری)

پاراوان برشی یا لیزری به گونه ای است که توسط دستگاه لیزر تصویر یا طرح مورد نظر بر روی پاراوان یا پارتیشن متحرک چوبی حک میشود اما با این تفاوت که در این روش بدنه پاراوان بریده شده و طرح حکاکی شده به صورت نفوذی بر روی پاروان حک میگردد و طرف پشت کار کاملا قابل دیدن میشود و طرح برش خورده کاملا دیده میشود