از 8 صبح تا 8 شب ۰۲۱۲۲۸۸۳۹۳۲

نمونه کار

پاراوان تصویر

پاراوان تصویر 1

پاراوان paravan پاراوان به پارتیشن یا دیوار متحرکی گفته می شود که برای جداسازی فضاها از یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. گاهی از پاراوان برای ایجاد فضایی جهت نمازخانه…